Par Filmu

Piedzimt kopā ar Latviju

Filmas pamatideja - stāsts par Latvijas simtgadniekiem, Latvijas vienaudžiem.
Šo cilvēku stāsti ir dokumentāla laikmeta liecība,
akcentējot sabiedrības devumu novadam un katra
piederības sajūtu valstij,
saglabājot vēsturei un nākamajām paaudzēm stāstus par savu Tēvzemi,
valsts pirmsākumiem un lepnumu par Latviju, tā veidojot un stiprinot
mūsu kopējās vēsturiskās atmiņas pamatu.
Šie ļaudis joprojām apbur līdzcilvēkus gan ar personīgo šarmu,
gan joprojām aktīvo sabiedrisko dzīvi, neizsīkstošo dzīvesprieku un zinātkāri,
bezgalīgu ticību Latvijai.

Filmas režisore: Žaklīna Cinovska
Komponists: Mārtiņš Brauns 
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
/// ATBALSTA ///