..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Marta Melngalve

Rīga

Dzimusi 1913.gadā 7.decembrī

Īsumā par Martu Melngalvi:

Strādājusi dažādus darbus, strādājusi Filharmonijā, sadarbojusies ar Olgu Rajecku.
Bijusi ādas izstrādājumu šuvēja ,,Somdarī’’, augstākās kategorijas meistare.
Šobrīd aktīvi darbojas senjoru aliansē ,,Rasa’’’. Labprāt darbojas ar datoru, runā dzejoļus no galvas. Dzīvi uztver ar humoru, piedalās labdarības pasākumos.

100

VAIRĀK
Fail to load posts. Try to refresh page.
/// ATBALSTA ///