..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Marija Kuzmina

Ozolnieki

Dzimusi 1916.gada 16.martā

Īsumā par Mariju Kuzminu:

Pasta priekšniece pirmā Latvijas laikā, vēlāk Jelgavas dārzniecībā par strādnieci.
Dzīvo soc.aprūpes centrā.

Lasīt Vairāk:
M. Kuzmina dzimusi 1916. gada 16. martā Latgalē, taču lielāko dzīves daļu nodzīvojusi Jelgavā. Šobrīd jau trešo gadu kundze dzīvo sociālās aprūpes centrā (SAC) «Zemgale», kur šodien notika svinīgs pasākums, suminot marta jubilārus, jo īpaši M.Kuzminu.
«Man šķiet, ka krustmātes ilgdzīvošanas noslēpums ir tajā, ka viņa visu mūžu, neskatoties arī uz dažādiem kreņķiem, ir bijusi pozitīva. Arī šodien viņa ir priecīga. Tāpat krustmāte ir ļoti ticīgs cilvēks,» par jubilāri savu tanti un krustmāti saka jelgavnieks Bruno Ažīts, kurš jubilārei bija sarūpējis rozes viņas mīļākajā – dzeltenajā – krāsā un kliņģeri skaitļa «102» formā. Krustdēls piebilst, ka viņu dzimtā ir vairāki ilgdzīvotāji – viņa vecmamma nodzīvojusi līdz 98 gadiem, bet viņas māsas viena līdz 102 un otra – līdz 104 gadiem.
Krustdēls atzīst, ka M.Kuzmina nav runātāja, bet gan darītāja. Visu mūžu raženi strādājusi. Bijusi pasta vadītāja Valgundē, bet kad pasliktinājusies redze, nolēmusi pievērsties ziedu audzēšanai, savā mūžā arī auklējusi daudz draugu bērnu. Pašai gan viņai nekad vīra un bērnu nav bijis. «Manuprāt, viņa vienmēr ir dzīvojusi priekš citiem. Nekad nav atteikusi palīdzību, ja tāda nepieciešama, un to ieaudzinājusi arī manī, par ko viņai liels paldies,» saka B.Ažīts, krustmātei dzimšanas dienā vēlot labu veselību, kas esot pats galvenais.

100

VAIRĀK
Fail to load posts. Try to refresh page.
/// ATBALSTA ///