..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Kārlis Dombrājs

Madona

Dzimis 1918.gadā

Īsumā par Kārli Dombrāju:

Vīndaris.
Piedalījies HES celtniecībā
Aktīvs, dzīvespriecīgs. Šobrīd pats organizē vīna degustācijas interesentiem.

Lasīt Vairāk:
Dzīves apraksts
Kārlis Dumbrājs dzimis 1918. gada 10. decembrī Valmierā.
Izglītība
Skolas gaitas sācis Valmieras 1.sešgadīgajā pamatskolā. Pēc Izglītības centra veiktās aptaujas jauniešu spēju izvērtēšanai jau pamatskolā saņēmis rekomendāciju mācības turpināt ģimnāzijā, komercskolā vai augstskolā.
Pēc pamatskolas beigšanas sekojušas mācības Cēsu arodskolā, apgūstot elektriķa profesiju.
1936.gadā Kārlis Dumbrājs uzsācis mācības Rīgas Pilsētas vakara tehnikumā par elektrotehniķi. 1940.gada februārī mācības tehnikumā pārtraucis karš, kad viņš ticis iesaukts Latvijas armijā.
1943.gadā veiksmīgi absolvējis vakara tehnikumu un uzsācis mācības Latvijas universitātes Mehānikas fakultātē.
Nopelnu apraksts
Paralēli mācībām Rīgas pilsētas vakara tehnikumā, Kārlis Dumbrājs strādājis Telefonu iestādē, pēc tam Rīgas pilsētas Elektrības uzņēmumā. Tur viņš strādājis klientu apkalpošanā – birojā, pēc tam, skaitītāju pārbaudes stacijā.
Uzzinot informāciju par pirmās brīvvalsts varenās celtnes – Ķeguma HES celtniecības uzsākšanu un nepieciešamo darbaspēku, Kārlis Dumbrājs kopā ar diviem kursabiedriem pieteicies darbam Ķeguma spēkstacijas būvniecībā. No 1939.gada februāra līdz novembrim viņa pienākumos ietilpusi divu Ķeguma spēkstacijas ģeneratoru montāža. Pa dienu - darbs, vakaros - mācības Rīgas Pilsētas vakara tehnikumā.

Ar iesvētībās dāvāto fotoaparātu „Kodak Retina” Kārlis Dumbrājs fotogrāfijās iemūžinājis visa ģeneratora montāžas ciklu, kā arī daudzus vēsturiskus momentus no Ķeguma spēkstacijas tapšanas (teritoriju pirms appludināšanas, tilta arkas, lielos 1939. gada pavasara plūdus, Lāčplēša akmeni), kas ticis apvienots albumā. Šobrīd vēsturiskais albums ar fotoaparātu ir nodots Enerģētikas muzejā Ķegumā. 2012.gadā ir uzņemta filma pēc AS Latvenergo iniciatīvas „Kā tapa Ķeguma spēkstacija – Kārļa Dumbrāja atmiņas”.
Pēc darba Ķeguma spēkstacijā, Kāris Dumbrājs atgriezies darbā Rīgas pilsētas Elektrības uzņēmumā, turpinot arī mācības tehnikuma 3.kursā.
1940. gada februārī Kārlis Dumbrājs ticis iesaukts Latvijas armijā. Lai pabeigtu tehnikumu, pastāvējusi iespēja rakstīt lūgumu par iesaukuma atcelšanu armijā uz vienu gadu, tomēr Kārlis Dumbrājs to nav darījis, jo ir Latvijas patriots.
Pēc četriem mēnešiem, kad Latvijā ienācis krievu karaspēks, Kārlis Dumbrājs pārcelts Sarkanās armijas rindās. 1941.gadā ticis brīvs no okupantu obligātā iesaukuma, taču Rīgā bijuši ienākuši vācieši un mainījusies vara. Pa vidu karam un varas maiņām,1943. gadā izdevies sekmīgi pabeigt tehnikumu un iestāties Latvijas universitātes Mehānikas fakultātē.
Tā paša gada decembrī Kārlis Dumbrājs ticis iesaukts vācu armijā, Latviešu leģiona 19.divīzijā, kur nācies karot “Kurzemes katlā”. Divīzijā (līdzīgi kā Latvijas armijā un Sarkanajā armijā) viņš pildījis sakarnieka pienākumus.
Kara gaitas Kārlim Dumbrājam beigušās „Kurzemes katlā”. Pēc kara viņš ticis izsūtīts uz Piemaskavas kara gūstekņu nometni, kur bija uzsākta milzīga ķīmijas institūta rūpnīcas būvniecība. Tur viņš pieteicies darbā par elektriķi. Viņa pirmais uzdevums - pievilkt nometnei elektrību. Pēc tam pievilcis elektrību arī institūta virpotavai un novērsis kļūdas transformatoru mājā.
1944.gada vasarā Kārlis Dumbrājs apprecējies ar sievu Rasmu. 1946.gada decembrī pēc atgriešanās no „lēģera”, uzsācis darba gaitas Jaungulbenes mehanizācijas skolā par elektriķi. Tur nostrādājis 10 gadus. Laikā, kad elektrība nebija pietiekami, liekot lietā tehnikumā iegūtās labās zināšanas un iepriekšējo gadu pieredzi, tieši no Kārļa Dumbrāja radošās izdomas bija atkarīga elektrības nodrošināšana visā Jaungulbenē.
1958. gadā ar ģimeni pārcēlies uz Madonu, kur sācis strādāt par darbnīcas vadītāju 6.ceļu būvniecības rajonā. Šim uzņēmumam Kārlis Dumbrājs veltījis visu savu atlikušo darba dzīvi - uzticīgus 33 gadus.
Kārlis Dumbrājs vienmēr ir bijis aktīvs arī sabiedriskajā dzīvē. Jau Jaungulbenē dziedājis vietējā korī. Pārnākot uz Madonu, 1963.gadā kopā ar sievu Rasmu sācis dejot Madonas vecākās paaudzes deju kolektīvā “Atvasara”. Šajā kolektīvā, kurš joprojām ir viens no Latvijā labākajiem vecākās paaudzes deju kolektīviem, nodejoti 30 skaisti gadi – pabūts 8 deju svētkos Rīgā un kopā ar kolektīvu ir bijusi iespēja piedalīties kinofilmu “Melnā vēža spīles” un “Pūt Vējiņi” masu skatu uzņemšanā.
Deju solim paliekot gausākam, Kārlis Dumbrājs 1992.gadā uzsācis dziedāt Madonas senioru jauktajā korī “Mantojums”. Kopā ar kolektīvu viņš piedalījies 3 dziesmu svētkos Rīgā. Neskatoties uz to ka 2008.gada Dziesmu un deju svētkos Kārlis Dumbrājs bija vecākais svētku dalībnieks, gājienā viņam tika uzticēta kora karoga nešana.
Kārlis Dumbrājs joprojām ir aktīvs ne tikai sabiedriskajā dzīvē, bet arī mājas dzīvē. Paša rokām pārbūvēta ģimenes māja Madonā un iekopts skaists dārzs, taču viena no lielākajām sirdslietām vairāk nekā 50 gadu garumā Kārlim Dumbrājam ir mājas vīna gatavošana no piemājas dārzā augošām ogām. Šo gadu uzkrātā pieredze ir nodota arī jaunākajai paaudzei – meitai Astrai un mazmeitai Ilzei. 2012.gada nogalē nodibināts uzņēmums SIA „Domu pietura”, kurā apvienojas Kārļa Dumbrāja ilggadīgās zināšanas un padoms ar jaunākās paaudzes biznesa idejām vīna ražošanā.
2014. gada 4. maijā 95 gadu vecumā Kārlis Dumbrājs par izcilu Tēvzemes mīlestību un aktīvu darbošanos sabiedriskajā dzīvē apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

2008.gadā svinot Latvijas 90.dzimšanas dienu, LTV1 veidoja raidījumu ciklu „Vienaudži”. Pirmais raidījums tika veltīts Kārlim Dumbrājam, kurā viņš stāstīja par savu dzīvi, atmiņas par kara gaitām, darba pieredzi un mīlestību pret Latviju.

Pašlaik simtgadīgais vecais kungs dzīvo savās mājās Madonā. Viņa prieks un lepnums ir divas meitas, 4 mazbērni un 6 mazmazbērni. Gan viņiem, gan katram viesim, kas ir gaidīts šajās mājās, Kārlis Dumbrājs ar lielu aizrautību un lepnumu stāsta par savā dzīvē pieredzēto.
Teksts: Ilze Riekstiņa (mazmeita)

100

VAIRĀK
Fail to load posts. Try to refresh page.
/// ATBALSTA ///