100

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

LATVIJA

Īsumā par filmu

Veltījums Latvijas valsts simtgadei dokumentālā filma "Piedzimt kopā ar Latviju".

Filmas lielākā vērtība – dzīva saruna ar Latvijas vienaudžiem, valsts tapšanas aculieciniekiem un līdzdalībniekiem. Šo cilvēku stāsti ir dokumentāla laikmeta liecība, arhīviskas nozīmes materiāli.
Tā ir iespēja saglābāt Latvijas pirmās simtgades mantojumu kā stāstu ko pauž pirmās valsts simtgades notikumu līdzdalībnieki.

Filmas režisore: Žaklīna Cinovska
Komponists: Mārtiņš Brauns 
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
/// ATBALSTA ///